Om Stine Bang

Pr. 2017 blev jeg færdiguddannet som psykolog fra Aalborg universitet.

Cand.psych, Aalborg universitet, Professionsprogram: Neuropsykologi.

Uddannelsen ved Professionsprogrammet i Neuropsykologi på Aalborg universitet betyder, at jeg igennem min kandidatuddannelse har fået specifik undervisning indenfor neuropsykologi og i særdeleshed har vinklet min uddannelse i en retning der giver mig en solid neuropsykologisk viden.

Jeg udformede mit 9. semesters forskningsprojekt med økonomisk støtte og vejledning fra CFIN -AUH, og med vejledning fra Karolinska instituttet i Stockholm.

Mit speciale blev desuden udformet indenfor neuropsykologien. Dette i samarbejde med Universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg, Rigshospitalet og Specialhospitalet Filadelfia. I forbindelse med dette neuropsykologiske speciale vil jeg fremhæve at jeg og min specialemakker blev støttet med 25.000kr fra Epilepsiforeningen, og i skrivende stund er i dialog, angående artikeludgivelse

Sideløbende med mit studie har jeg arbejdet indenfor det neurologiske område ved følgende instanser:

Cognitive Neuroscience Research Unit,  Neurologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Aarhus.

Medhjælper på forskningsprojekter vedr. variation ved bevidsthedsoplevelser og kognitive opgavetyper, samt hjerneskade og intervention. Arbejdsopgaver primært: Programmering og databehandling, hvervning af respondenter, testning, artikeludformning, paradigmeopbygning, praktisk udførelse. Primært har jeg beskæftiget mig med det neurologiske og psykologiske aspekt af bevidsthedsoplevelsen i et objektivt og subjektivt perspektiv.

Vejlefjord Rehabilitering: Ny Fjordbo – Rehabilitering for unge med  jerneskade, Vejlefjord.  

Her fungerede jeg som omsorgsperson for unge patienter (alderen ca. 15-40 år) med erhvervet hjerneskade modtagende rehabilitering.

Under min specialeskrivning, landede jeg mit første arbejde som færdiguddannet psykolog ved:

Neurologisk afd., NR, Odense Universitetshospital.

I denne funktion stræk mine arbejdsopgaver og således erfaringer sig bredt:

Her varetog jeg visitation af patienter til neuropsykologisk kontakt under indlæggelsen – dette gennem journallæsning og koordinerende tværfagligt samarbejde. Den primære funktion i min stilling var neuropsykologisk undersøgelse af indlagte patienter, med henblik på udarbejdelse af rehabiliteringsanbefalinger til under og efter indlæggelse. Herunder monofaglig neuropsykologisk testrapport og tværfaglig udarbejdelse af GOPér på såvel basalt/avanceret niveau som på specialiseret niveau.

I foråret 2018 påbegyndte jeg en ny stilling ved:

Neurologisk afd., Aalborg universitetshospital.

I denne stilling har jeg en todelt funktion, som henholdsvis psykolog ved Ambulatoriet for Unge med Erhvervet Hjerneskade, samt som tilknyttet psykolog ved Neurologisk afdeling dækkende ambulante undersøgelser for differentierede neurologiske ambulatorier.